تخت بستری

9 کالا

تخت بستری که تخت بیمار نیز نامیده می شود یکی از تجهیزات هتلینگ است که برای استقرار بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت هم در منزل و هم در محیط های درمانی مانند بیمارستان و یا خانه سالمندان استفاده می شود. تخت های بیمارستانی انواع مختلف دارند و می توانند برقی یا مکانیکی باشد. هم چنین دارای تعدادی شکن هستند که از طریق تغییر شیب این شکن ها، بدن بیمار در پوزیشن های مختلفی قرار می گیرد. در تخت های برقی برای تغییر موقعیت شکن ها یا تنظیم ارتفاع تخت از یک یا چند موتور و ریموت استفاده می شود. در حالی که در تخت های مکانیکی، تغییر شیب یا ارتفاع تخت به صورت دستی انجام می گیرد. علاوه بر تنوع در تعداد شکن و برقی یا مکانیکی بودن تخت، جنس تخت های بیمار نیز متفاوت هستند. به طور مثال در تخت های توری برای ساخت تخت از آهن استفاده شده، در حالی که تخت های رویه ABS دارای یک روکش هستند که از فلز تخت محافظت کرده و از خوردگی یا آسیب آن در اثر برخورد با مواد شوینده و ضد عفونی کننده جلوگیری می کند.

شکن های تخت بستری این امکان را فراهم می کنند که بدن بیمار به طور مثال در قسمت بالا تنه به حالت نشسته در بیاید و یا پاها و زانوها به صورت شیب دار قرار داده شوند. برای حفظ امنیت بیمار باید در اطراف تخت نرده هایی قرار داده شود که از افتادن بیمار جلوگیری می کنند. هم چنین بیمار می تواند با گرفتن این نرده ها به حالت نشسته در بیاید. از آن جایی که در بسیاری از موارد لازم است تخت بیمار جابجا شود، دارای 4 چرخ است که دو عدد از این چرخ ها ترمزدار هستند. با استفاده از این 4 چرخ می توان تخت را بدون تولید صدا، و به نرمی جابجا کرد و سپس با استفاده از ترمز چرخ ها تخت را در یک موقعیت مشخص ثابت نگه داشت. تخت های بیمارستانی باید این قابلیت را داشته باشند که روی آن ها تجهیزات مختلف مانند مانکی بار یا پایه سرم نصب شود. هم چنین باید بتوان لگن بیمار را نیز روی آن قرار داد.