دستگاه ماموگرافی

2 کالا

 • دستگاه ماموگرافی دیجیتال Planmed clarity S

  تماس بگیرید
  دستگاه ماموگرافی دیجیتال Planmed clarity S محصول تصویربرداری دیجیتال است که در بخش زنان به منظور عکسبرداری غیرتهاجمی از پستان و انجام غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه تشخیص توده سرطانی را تسهیل می کند و خطای عدم تشخیص سرطان را به حداقل می رساند.
 • دستگاه ماموگرافی Planmed clarity 2D

  دستگاه ماموگرافی Planmed clarity 2D

  تماس بگیرید
  دستگاه ماموگرافی Planmed clarity 2D یکی از تجهیزات تصویربرداری است که به صورت غیر تهاجمی تصاویری از پستان تهیه می نماید. این دستگاه در تشخیص توده های سرطانی کاربرد دارد و برای انجام بیوپسی و دیگر بررسی های آزمایشگاهی استفاده می شود. هم چنین مناسب بکارگیری در بیمارستان، کلینیک تصویربرداری و بخش زنان است.