ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212
ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212

ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212me-ws-om-bf212


ترازو دیجیتال امرن مدل BF-212 از پیشرفته ترین ترازو های دنیا است و علاوه بر وزن با دریافت اطلاعات فردی از کاربر نظیر سن و قد، شاخص توده بدنی و درصد چربی را نیز با دقتی مناسب اندازه گیری می نماید. هم چنین می تواند تغییرات درصد چربی را به صورت نموداری نمایش داده و وضعیت  فرد را گزارش دهد.