دستگاه قند خون امپرور مدل Prodigy
دستگاه قند خون امپرور مدل Prodigy
دستگاه قند خون امپرور مدل Prodigy
دستگاه قند خون امپرور مدل Prodigy

دستگاه قند خون امپرور مدل Prodigyme-gl-em-pr


دستگاه قند خون امپرور مدل Prodigy یکی از سریع ترین دستگاه های اندازه گیری میزان گلوکز خون است و علاوه بر اندازه گیری خون دارای ویژگی هایی از قبیل ذخیره اطلاعات و میانگین گیری است. این دستگاه به همراه ۵۰ نوار و ۵۰ سوزن رایگان ارائه می شود.