دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM-110
دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM-110
دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM-110
دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM-110

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM-110me-gl-bi-gm110


دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM-110 با دریافت حجم خون کم و با دقت و سرعت زیاد می تواند میزان قند خون را اندازه گیری کرده و ذخیره نماید. هم چنین صفحه نمایش LCD و بزرگ آن باعث خوانا بودن نتایج شده است. این محصول به همراه ۱۰ عدد نوار اندازه گیری ارائه می شود.