دستگاه سی پپ لوون اشتاین مدل Prisma Soft
دستگاه سی پپ لوون اشتاین مدل Prisma Soft
دستگاه سی پپ لوون اشتاین مدل Prisma Soft
دستگاه سی پپ لوون اشتاین مدل Prisma Soft

دستگاه سی پپ لوون اشتاین مدل Prisma Soft


دستگاه سی پپ لوون اشتاین مدل Prisma Soft با کیفیت و دقت بالا می تواند جریان اکسیژن را در اختیار بیمار قرار دهد. هم چنین قابلیت تشخیص الگوهای غیرطبیعی تنفسی از قبیل شین استوکس را دارد. این دستگاه با کمک تکنولوژی FOT می تواند هرگونه انسدادی را شناسایی نماید و به دلیل داشتن صفحه نمایش لمسی، کاربری ساده ای دارد و می تواند توسط تمام افراد به ویژه بیماران در منزل استفاده شود.