دستگاه اتو سی پپ سفام مدل DreamStar Auto

دستگاه اتو سی پپ سفام مدل DreamStar Auto


21,200,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 8 مارس, 2021

دستگاه اتو سی پپ سفام مدل DreamStar Auto انواع آپنه را تشخیص داده و برای بیمارانی که با انسداد های ریوی درگیر هستند استفاده می شود. فشار این دستگاه از 4 تا 20 سانتی متر آب قابل تنظیم می باشد.