دستگاه بای پپ لوون اشتاین مدل Prisma 25S
دستگاه بای پپ لوون اشتاین مدل Prisma 25S
دستگاه بای پپ لوون اشتاین مدل Prisma 25S
دستگاه بای پپ لوون اشتاین مدل Prisma 25S

دستگاه بای پپ لوون اشتاین مدل Prisma 25S


بای پپ Prisma 25S لوون اشتاین دارای مد های مختلفی از جمله CPAP، APAP، BiLevel S و Auto S می‌باشد و می‌تواند انواع دوره‌های خواب و وضعیت تنفسی بیمار مانند آپنه، خرناس و انسداد را تشخیص دهد. این دستگاه دارای گستره‌ی فشار بالایی است و قابلیت ذخیره اطلاعات را دارد. صدای کمی تولید می‌کند و با داشتن سنسورهای پیشرفته می‌تواند نشتی یا قطع اتصال را تشخیص دهد.