دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Astral
دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Astral
دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Astral
دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Astral

دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Astral 100


دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل 100 Astral از پیشرفته ترین و بهترین ونتیلاتور های موجود است. این دستگاه هم به صورت تهاجمی و هم غیر تهاجمی در مد های مختلف فشاری و حجمی مقابل استفاده می باشد. ویژگی منحصر به فرد این ونتیلاتور قابلیت حمل آن است که باعث می شود علاوه در بیمارستان بتوان در منزل نیز از آن استفاده نمود.