ونتیلاتور رزمد مدل Stellar 150
ونتیلاتور رزمد مدل Stellar 150
ونتیلاتور رزمد مدل Stellar 150
ونتیلاتور رزمد مدل Stellar 150

دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Stellar 150


دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل Stellar 150  قابل استفاده هم به صورت تهاجمی و هم به صورت غیر تهاجمی است. این مدل دارای مد های مختلف از جمله iVAPS می باشد. هم چنین دارای سیستم IBR و Auto EPAP است.