دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل VS III
دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل VS III

دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل VS III


دستگاه ونتیلاتور رزمد مدل VS III هم به صورت تهاجمی و هم به صورت غیرتهاجمی قابل استفاده است. این دستگاه دارای طیف کاملی از مد های تنفسی می باشد و یک انتخاب عالی برای بیماران و پزشکان است.