ساکشن موتور ضعیف HSP

ساکشن موتور ضعیف HSP


ساکشن موتور ضعیف HSP کم حجم و کم صداست و در بیمارستان ها، اورژانس، مطب های دندان پزشکی، درمانگاه ها و منازل قابل استفاده می باشد.