تشک مواج سلولی زنیت مد
تشک مواج سلولی زنیت مد
تشک مواج سلولی زنیت مد
تشک مواج سلولی زنیت مد

تشک مواج سلولی زنیت مد


7,800,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 29 آوریل, 2024

تشک مواج سلولی زنیت مد می تواند تا 165 کیلوگرم وزن بیمار را تحمل نماید. این تشک دارای 18 سلول مجزا می باشد که توسط پمپ هوا پر و خالی شده و می تواند یک حرکت موجی ایجاد نماید.