فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل E-mega 1371
فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل E-mega 1371
فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل E-mega 1371
فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل E-mega 1371

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل 1371 E-Mega


فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل E-mega 1371 با دقت بسیار مناسب می تواند فشار خون را اندازه گیری نماید. این دستگاه ساخت آلمان بوده و از با کیفیت ترین دستگاه های موجود در بازار می باشد.