مانیتور علائم حیاتی Idotmed
مانیتور علائم حیاتی Idotmed
مانیتور علائم حیاتی Idotmed
مانیتور علائم حیاتی Idotmed
مانیتور علائم حیاتی Idotmed
مانیتور علائم حیاتی Idotmed

مانیتور علائم حیاتی Idotmed


مانیتور علائم حیاتی Idotmed برای اندازه گیری پارامترهای حیاتی بیماران در بخش مراقبت های ویژه استفاده می شود. این دستگاه مناسب استفاده برای بزرگسالان، اطفال و نوزادان بوده و دارای سیستم هشدار صوتی نیز می باشد.