مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB15
مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB15
مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB15
مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB15
مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB15
مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB15

مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB15


مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB15 برای اندازه گیری پارامترهای حیاتی بزرگسالان، اطفال و نوزادان در بخش مراقبت های ویژه یا اتاق عمل استفاده می شود.