مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB12
مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB12
مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB12
مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB12

مانیتور علائم حیاتی Emi مدل KB12


مانیتور علائم حیاتی MDKMed مدل KB12 به منظور اندازه گیری مستمر علائم حیاتی بیماران در بخش مراقبت های ویژه استفاده می شود. این دستگاه مناسب برای بزرگسالان، اطفال و نوزادان می باشد.