تخت خون گیری TSN

تخت خون گیری TSN


2,350,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 9 آوریل, 2022

تخت خون گیری TSN در آزمایشگاه های مختلف و در مراکز انتقال خون مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت با داشتن 3 شکن، در پوزیشن های مختلف و مورد نظر کادر درمان یا بیمار قرار داده می شود.