کیف احیا آلومینیومی پر شده TSN

کیف احیا آلومینیومی پر شده TSN


6,600,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 29 نوامبر, 2022

کیف احیا آلومینیومی TSN برای حمل و تگهداری تجهیزات پزشکی مختلف برای کمک های اولیه مصدومان و بیماران در شرایط اورژانسی استفاده می شود. این کیف از آلومینیوم مقاوم ساخته شده و به دلیل سبک بودن به راحتی حمل می شود و تجهیزات را بدون تکان و جابجایی در خود نگه می دارد.