Placeholder

سینک اسکراب تک نفره دو جداره بدون شیر TSN


سینک اسکراب یک نفره دو جداره به منظور شستن دست جراح و کادر اتاق عمل در ابتدای اتاق عمل قرار داده می شود. این سینک ضد زنگ است و می توان بر روی آن انواع شیر را نصب کرد.