شیر آرنجی

شیر آرنجی


شیر آرنجی نوعی شیر آب است که قابل استفاده در سینک اسکراب اتاق عمل یا در آزمایشگاه ها می باشد. این شیر از جنس آلیاژ برنج بوده و برای جلوگیری از انتقال آلودگی با استفاده از آرنج باز و بسته می شود.