پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T
پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T
پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T
پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T
پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T
پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T

پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T


 پالس اکسیمتر زنیت مد مدل F02T یک دستگاه برای اندازه گیری میزان اکسیژن اشباع خون با دقت زیاد است. این وسیله دارای صفحه نمایش LED بزرگ و رنگی بوده و نتایج حاصل از اندازه گیری را به سرعت نشان می دهد. این دستگاه می تواند علاوه بر سطح اکسیژن خون، ضربان قلب را نیز اندازه گیری کند.