تخت جراحی تصویربرداری 3D برند پارمدیک نوعی تخت برقی است که از استیل ضد زنگ با پوشش آنتی استاتیک و ضد باکتری ساخته شده و دارای قابلیت تصویر برداری سی آرم و سه بعدی می باشد. این تخت مناسب عمل های مختلف ارتوپدی، نوروسرجری و اورولوژی می باشد.
تخت جراحی تصویربرداری 3D برند پارمدیک نوعی تخت برقی است که از استیل ضد زنگ با پوشش آنتی استاتیک و ضد باکتری ساخته شده و دارای قابلیت تصویر برداری سی آرم و سه بعدی می باشد. این تخت مناسب عمل های مختلف ارتوپدی، نوروسرجری و اورولوژی می باشد.

تخت جراحی تصویربرداری 3D پارمدیک


تخت جراحی تصویربرداری 3D پارمدیک نوعی تخت برقی است که از استیل ضد زنگ با پوشش آنتی استاتیک و ضد باکتری ساخته شده و دارای قابلیت تصویر برداری سی آرم و سه بعدی می باشد. این تخت مناسب عمل های مختلف ارتوپدی، نوروسرجری و اورولوژی می باشد.