ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro
ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro
ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro
ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro
ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro
ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro

ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro


ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro دستگاهی است که در عمل های جراحی اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوشی مانند نیتروس اکسید و کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار دقیق و هوشمند است و جریان اکسیژن را حتی در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.