الکتروکوتر تهران سهیل مدل Bipolar 60G

الکتروکوتر تهران سهیل مدل Bipolar 60G


دستگاه الکتروکوتر تهران سهیل مدل Bipolar 60G برای ایجاد برش بدون آسیب رسیدن به بافت در حین جراحی های مختلف استفاده می شود. این دستگاه برش و انعقاد را با استفاده از حرارت ایجاد می کند.