دستگاه سونوگرافی سامسونگ SonoAce X6
دستگاه سونوگرافی سامسونگ SonoAce X6
دستگاه سونوگرافی سامسونگ SonoAce X6
دستگاه سونوگرافی سامسونگ SonoAce X6

دستگاه سونوگرافی سامسونگ SonoAce X6


دستگاه سونوگرافی سامسونگ SonoAce X6 مجهز به تکنولوژی داپلر و کالر داپلر است و به صورت تخصصی جهت تصویربرداری در بخش زنان و زایمان مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای انواع پروب های سطحی، عمقی و ترانس واژینال است. هم چنین برای تصویربرداری قلب و عروق، شکم، جنین و بافت های ریز کاربرد دارد. این دستگاه مناسب استفاده در کلینیک و بیمارستان است.