دستگاه سونوگرافی Mindray Z5

دستگاه سونوگرافی Mindray Z5


دستگاه سونوگرافی Mindray Z5 با قابلیت اسکن داپلر رنگی و Power جهت تصویربرداری غیر تهاجمی در بخش زنان و زایمان مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین از این دستگاه جهت اسکن و تصویربرداری از شکم، جنین، قلب و عروق و اورولوژی نیز استفاده می کنند. این دستگاه مناسب استفاده در کلینیک و بیمارستان است.