دستگاه سونوگرافی Mindray DC-30
دستگاه سونوگرافی Mindray DC-30
دستگاه سونوگرافی Mindray DC-30
دستگاه سونوگرافی Mindray DC-30

دستگاه سونوگرافی Mindray DC-30


دستگاه سونوگرافی Mindray DC-30 یک محصول رده میانی است که جهت انجام تصویربرداری از اندام های داخلی طراحی و تولید شده است. این دستگاه به صورت تخصصی در بخش زنان و زایمان، اکوی قلب اطفال و بزرگسالان، اکوی جنین و الاستوگرافی کبد و تیروئید مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه مناسب استفاده در کلینیک و بیمارستان است.