پالس اکسیمتر مچی Viatom مدل Checkme O2
پالس اکسیمتر مچی Viatom مدل Checkme O2
پالس اکسیمتر مچی Viatom مدل Checkme O2
پالس اکسیمتر مچی Viatom مدل Checkme O2

پالس اکسیمتر مچی Viatom مدل Checkme O2


پالس اکسیمتر مچی Viatom مدل Checkme O2 محصول اکسیژن سنج دقیقی است که جهت کنترل سطح اکسیژن خون و ضربان قلب بیمار مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه ضمن ثبت سطح اکسیژن خون، قابلیت نمایش عددی اکسیژن خون و ضربان قلب را دارد. این دستگاه مناسب بزرگسالان و کودکان و کاربر خانگی است.