دستگاه الکتروشوک Zoll سری E
دستگاه الکتروشوک Zoll سری E
دستگاه الکتروشوک Zoll سری E
دستگاه الکتروشوک Zoll سری E

دستگاه الکتروشوک Zoll سری E


دستگاه الکتروشوک Zoll سری E یک دفیبریلاتور بیمارستانی و اورژانسی است که جهت انجام عملیات CPR، احیاء عضله قلب و تنظیم ریتم ضربان قلب مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه قابل استفاده برای بزرگسال و اطفال است و قابلیت بکارگیری در آمبولانس را نیز دارد.