دستگاه نوار قلب شش کانال زونکر مدل 1206G

دستگاه نوار قلب شش کانال زونکر مدل 1206G


دستگاه نوار قلب شش کانال زونکر مدل 1206G محصول ECG پرتابل بیمارستانی و کلینیکال است که جهت تجزیه و تحلیل و چاپ پتانسیل الکتریکی عضله قلب مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه قابلیت تشخیص آریتمی دارد و مناسب بزرگسالان و اطفال و بکارگیری در محیط های درمانی می باشد.