پنل دیواری ست معاینه ریشتر ri-Former مدل 3650

پنل دیواری ست معاینه ریشتر ri-Former مدل 3650


پنل دیواری ست معاینه ریشتر ri-Former مدل 3650 شامل یک افتالموسکوپ و یک اتوسکوپ است که هر یک دارای لامپ هالوژن برای تولید نور با کیفیت و مناسب می باشند. 1 هندل موجود در این ست قابلیت ارتقاء به ۵ هندل را دارد.