دستگاه فتال مانیتورینگ Bionet مدل FC700

دستگاه فتال مانیتورینگ Bionet مدل FC700


دستگاه فتال مانیتورینگ Bionet مدل FC700 ضربان قلب جنین(FHR) و شدت انقباض های رحم مادر(UA,UC) را محاسبه کرده و نمایش می دهد و نتایج را با استفاده از نرم افزار NST تفسیر می نماید.