دستگاه سونیکید رومیزی جامپر JPD200C

دستگاه سونیکید رومیزی جامپر JPD200C


دستگاه سونیکید رومیزی جامپر JPD200C امکان تشخیص و شنیدن صدای قلب جنین را از حدود هفته یازدهم بارداری فراهم کرده و صدای قلب جنین را از طریق بلندگوهای با کیفیت پخش می نماید.