دستگاه فتال مانیتورینگ دوقلو Bionet مدل New FC1400
دستگاه فتال مانیتورینگ دوقلو Bionet مدل New FC1400
دستگاه فتال مانیتورینگ دوقلو Bionet مدل New FC1400
دستگاه فتال مانیتورینگ دوقلو Bionet مدل New FC1400

دستگاه فتال مانیتورینگ دوقلو Bionet مدل New FC1400


85,000,000 تومان

ناموجود

دستگاه فتال مانیتورینگ دوقلو Bionet مدل New FC1400 به منظور بررسی شرایط مادر و جنین، به ویژه انجام نوار قلب و کنترل شرایط جنین های دوقلو استفاده می شود. این دستگاه اطلاعات محاسبه شده را به صورت عدد و نمودار نمایش می دهد.