ماساژور پا امسیگ مدل FW333
ماساژور پا امسیگ مدل FW333
ماساژور پا امسیگ مدل FW333
ماساژور پا امسیگ مدل FW333

ماساژور پا امسیگ مدل FW333


ماساژور پا امسیگ مدل FW333 جریان خون را در پا افزایش می دهد که با بیشتر شدن جریان خون، خستگی پا برطرف شده و دردها تسکین پیدا می کنند.