میسلار واتر پوست خشک آنژسل
میسلار واتر پوست خشک آنژسل
میسلار واتر پوست خشک آنژسل
میسلار واتر پوست خشک آنژسل

میسلار واتر پوست خشک آنژسل8


میسلار واتر پوست خشک آنژسل پاک کننده قوی است که مواد آرایشی و آلاینده ها را از پوست صورت، لب و چشم پاک می کند. این محصول ضمن پاک کردن، رطوبت پوست خشک را تامین کرده و باعث نرمی و لطافت آن می شود.