واکر تاشو مسی جی تی اس JTS

واکر تاشو مسی جی تی اس JTS


واکر تاشو مسی جی تی اس JTS می تواند وسیله ای مقاوم برای کمک به راه رفتن در بیماران و سالمندان باشد. این محصول از آلومینیوم ساخته شده و می تواند در برابر وزن فرد استحکام کافی داشته باشد.