ماشین بیهوشی

11 کالا

 • ماشین بیهوشی Medec مدل Caelus

  ماشین بیهوشی Medec مدل Caelus

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Medec مدل Caelus دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف از جمله عمومی و تخصصی با هدف تامین گازهای بیهوشی مورد نیاز مانند گاز نیتروس اکسید و هم چنین به عنوان یک ونتیلاتور برای کمک به تنفس بیمار در طول بیهوشی استفاده می شود.
 • ماشین بیهوشی Siemens مدل Kion

  ماشین بیهوشی Siemens مدل Kion

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Siemens مدل Kion دستگاهی است که در انواع عمل های جراحی به منظور تامین گازهای بیهوشی مورد نیاز و هم چنین به عنوان یک ونتیلاتور پیشرفته برای کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی دقیق است.
 • ماشین بیهوشی Ohmeda مدل 7000

  ماشین بیهوشی Ohmeda مدل 7000

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Ohmeda مدل 7000 دستگاهی است که در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوش کننده و کمک به تنفس بیمار در حالت بیهوشی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی و تصویری دقیق است.
 • ماشین بیهوشی EDP مدل Neptune

  ماشین بیهوشی EDP مدل Neptune

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی EDP مدل Neptune در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان به منظور تامین گازهای بیهوشی و کمک به تنفس بیمار در طول بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی و تصویری است و جریان اکسیژن را در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.
 • ماشین بیهوشی Penlon مدل Prima 450

  ماشین بیهوشی Penlon مدل Prima 450

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Penlon مدل Prima 450 دستگاهی است که گازهای بیهوشی را در انواع عمل های جراحی تامین می کند. هم چنین تنها با زدن یک دکمه به دستگاه ونتیلاتور تبدیل شده و برای کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی و نوری است.
 • ماشین بیهوشی Narkomed 2A

  ماشین بیهوشی Narkomed 2A

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Narkomed 2A دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف جهت تامین گازهای بیهوشی و به عنوان ونتیلاتور برای کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار دقیق است.
 • ماشین بیهوشی Narkomed 2B

  ماشین بیهوشی Narkomed 2B

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Narkomed 2B دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف به منظور تامین گازهای بیهوشی و هم چنین به عنوان ونتیلاتور برای کمک به تنفس بیمار در حین عمل استفاده می شود.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius titus A

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius titus A

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius titus A دستگاهی است که در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوشی و کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار است و جریان اکسیژن را حتی در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiroماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro دستگاهی است که در عمل های جراحی اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوشی مانند نیتروس اکسید و کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار دقیق و هوشمند است و جریان اکسیژن را حتی در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius plus

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius plus

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius plus دستگاهی است که در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان به منظور فراهم کردن گازهای بیهوشی و کمک به تنفس بیمار هنگام بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار است و علاوه بر کاربری آسان، به راحتی جابجا و ضد عفونی می شود.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius GSماشین بیهوشی Drager مدل Fabius GS

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius GS

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius GS دستگاهی است که در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوشی و کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار است و جریان اکسیژن را حتی در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.

کاربرد ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی دستگاهی است که به منظور تامین گازهای بیهوشی در حین عمل های جراحی برای سنین مختلف مانند نوزادان، اطفال و بزرگسالان استفاده می شود. این وسیله انواع گازهای بیهوشی مانند نیتروس اکسید، ایزوفلوران و … را تامین می کند. علاوه بر این باید اکسیژن مورد نیاز بیمار را نیز فراهم نماید. با بیهوش شدن بیمار، عضلات تنفسی کند و کم تحرک می شوند و بیمار نمی تواند عمل تنفس را به درستی انجام دهد. بنابراین لازم است که ماشین بیهوشی به صورت یک ونتیلاتور نیز عمل کند و اکسیژن کافی را به ریه ها رسانده و دی اکسید کربن را خارج کند. این دستگاه می تواند سیستم مانیتورینگ نیز داشته باشد و در حین جراحی، پارامترهای مختلف مانند درجه حرارت، غلظت اکسیژن در دم و بازدم، دی اکسید کربن و سایز گازها را نشان دهد.

خرید ماشین بیهوشی:

هنگام خرید ماشین بیهوشی باید دقت شود که تمامی کلیدها و اتصالات به درستی عمل کنند، لوله ها و شلنگ هایی که گاز را حمل می کنند درست وصل شده باشند و نشتی نداشته باشند و آلارم های دستگاه در شرایط غیر عادی به درستی عمل نمایند. این دستگاه در برندهای Siemens، Ohmeda، Penlon Drager و Narcomed در وبسایت درمان شو عرضه می شود.

اجزای ماشین بیهوشی:

ماشین بیهوشی دارای فلومتر است که جریان گازها را اندازه گیری می کند. این فلومتر به صورت یک لوله شیشه ای به حالت عمودی در کنار دستگاه قرار دارد که از انتهای آن جریان گاز وارد می شود و یک توپ شناور را به بالا هدایت می کند. بر روی شیشه اعداد نشان دهنده ی جریان گاز بر حسب CC/min یا L/min نوشته شده اند. یک دریچه برای ایمنی بیشتر دستگاه وجود دارد. این دریچه نقطه مشترک منبع تهیه اکسیژن و نیتروس اکسید است. چنان چه فشار منبع اکسیژن کم شود، این دریچه، تامین نیتروس اکسید یا گازهای دیگر را نیز کاهش می دهد. داروهای بیهوشی در دما و فشار اتاق عمل به صورت مایع هستند که پس از تبخیر به گازهای استنشاقی تبدیل می شوند. عمل تبخیر به کمک یک تبخیر کننده انجام می گیرد.

 

عملکرد ماشین بیهوشی:

گازهایی که در بیهوشی استفاده می شوند شامل اکسیژن و نیتروس اکسید می باشند. این گازها از یک منبع مرکزی در بیمارستان به ماشین های بیهوشی منتقل می شوند. دستگاه دارای یک فلومتر است که جریان های نسبی این گازها را اندازه گیری می کند. بنابراین لازم است این گازها دارای یک فشار نسبی باشند تا فلومتر دستگاه بتواند به درستی اندازه گیری را انجام دهد. این داروها به نسبت معین ترکیب شده و از این قسمت تبخیر کننده عبور داده می شوند و پس از تبدیل به بخار، به خروجی دستگاه می رسند تا بیمار آن را استنشاق کند. میزان ترکیب داروهای بیهوشی بسته به وضعیت بیمار، نوع عمل جراحی و وزن بیمار تنظیم می شوند.