تخت بستری در منزل

10 کالا

تخت بستری در منزل نوعی تخت است که برای بستری کردن و نگه داری از بیماران در منزل مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت بیشتر مناسب منزل است اما می توان از آن در بیمارستان یا خانه سالمندان نیز استفاده کرد. تخت های بستری در انواع مختلف برقی یا مکانیکی موجود می باشند. علاوه بر این تعدادی شکن دارند که با تغییر شیب این شکن ها، بدن بیمار در موقعیت ها و پوزیشن های مختلفی قرار می گیرد تا هم راحتی بیمار فراهم شود و هم افرادی که از وی مراقبت می کنند بتوانند دارو رسانی یا غذا دادن یا سایر خدمات را به راحتی انجام دهند. در تخت های برقی برای تغییر موقعیت شکن های تخت یا تنظیم ارتفاع تخت بستری از یک یا تعدادی موتور و یک ریموت استفاده می شود. اما در تخت های مکانیکی، تنظیمات تخت به صورت دستی انجام می گیرد. علاوه بر موارد گفته شده، جنس تخت های بستری نیز متفاوت است. به طور مثال در تخت های توری برای ساخت تخت از آهن استفاده می شود، اما تخت های رویه ABS دارای یک روکش هستند که از فلز تخت محافظت کرده و از آسیب آن در اثر برخورد با مواد شوینده جلوگیری می کند.

با استفاده از تغییر شیب شکن ها بدن بیمار به طور مثال در قسمت بالا تنه به حالت نشسته در می آید و یا پاها و زانوها به صورت شیب دار قرار داده می شوند. برای حفظ امنیت بیمار باید در اطراف تخت نرده هایی تعبیه شوند که ایمنی بیمار را تامین کرده و از افتادن بیمار جلوگیری می کنند. هم چنین بیمار می تواند به کمک این نرده ها به حالت نشسته در بیاید. از آن جایی که در بسیاری از موارد ممکن لازم باشد تخت در منزل جابجا شود، 4 چرخ در ساختار آن تعبیه شده است که دو عدد از این چرخ ها ترمزدار هستند. با استفاده از این 4 چرخ می توان تخت را بدون تولید صدا، و به نرمی جابجا کرد و سپس با استفاده از ترمز چرخ ها تخت را در یک موقعیت ثابت نگه داشت. تخت های بستری باید این قابلیت را داشته باشند که روی آن ها تجهیزات مختلف مانند مانکی بار یا پایه سرم نصب شود. هم چنین باید بتوان لگن بیمار را نیز روی آن قرار داد.