الکتروکوتر متین

5 کالا

 • الکتروکوتر متین مدل MEG1

  الکتروکوتر متین مدل MEG1

  تماس بگیرید
  دستگاه الکتروکوتر متین مدل MEG1 که به آن کوتر حرارتی هم گفته می شود در حین جراحی های مختلف مانند جراحی پلاستیک بافت مورد نظر را با استفاده از حرارت برش می دهد. این روش از آسیب به بافت و خونریزی زیاد جلوگیری می کند.
 • الکتروکوتر متین مدل MEG1-E

  الکتروکوتر متین مدل MEG1-E

  تماس بگیرید
  دستگاه الکتروکوتر متین مدل MEG1-E که نام دیگر آن کوتر حرارتی است در جراحی های گوارشی به منظور ایجاد برش بدون آسیب به بافت استفاده می شود. این دستگاه برش را با استفاده از تمرکز حرارت در بافت ایجاد می کند.
 • الکتروکوتر متین مدل ICONIC IMAGE 1

  الکتروکوتر متین مدل ICONIC IMAGE 1

  تماس بگیرید
  دستگاه الکتروکوتر متین مدل ICONIC IMAGE 1 یا کوتر حرارتی در جراحی های مختلف عمومی و تخصصی، بافت را با استفاده از حرارت برش داده یا باعث انعقاد بافت می شود. این روش جراحی باعث جلوگیری از آسیب به بافت و خونریزی اضافی می شود.
 • الکتروکوتر متین مدل MEG1-R

  الکتروکوتر متین مدل MEG1-R

  تماس بگیرید
  دستگاه الکتروکوتر متین مدل MEG1-R که کوتر حرارتی نیز نامیده می شود به منظور ایجاد برش بدون آسیب به بافت در حین جراحی های مختلف استفاده می شود. این دستگاه برش را با استفاده از حرارت دادن ایجاد می کند.
 • الکتروکوتر متین مدل MEG2

  الکتروکوتر متین مدل MEG2

  تماس بگیرید
  دستگاه الکتروکوتر متین مدل MEG2 که به آن کوتر حرارتی نیز گفته می شود وسیله ای است که در حین جراحی بافت مورد نظر را با استفاده از حرارت برش می دهد. این روش از آسیب به بافت و خونریزی جلوگیری می کند.