برانکارد ریکاوری

1 کالا

  • برانکارد ریکاوری

    برانکارد ریکاوری

    7,950,000 تومان
    برانکارد ریکاوری یکی از تجهیزات هتلینگ است که برای انتقال بیماران از اتاق عمل به بخش ریکاوری مورد استفاده قرار می گیرد. این برانکارد دو شکن بوده و شکن های آن به راحتی در زاویه مورد نظر قرار می گیرند.