بستری

1 کالا

  • دو پله کنار تخت

    دو پله کنار تخت

    820,000 تومان
    دو پله کنار تخت بیمار وسیله ای کاربردی در منزل یا محیط های درمانی است که برای جابجایی بیماران یا سالمندان از تخت مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله از مواد مقاوم ساخته شده است تا وزن بالا را تحمل کند و ایمنی کافی را برای بیمار فراهم آورد.