تخت خونگیری

1 کالا

  • تخت خون گیری

    تخت خون گیری

    5,330,000 تومان
    تخت خون گیری در آزمایشگاه های مختلف و در مراکز انتقال خون مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت با داشتن 3 شکن، در پوزیشن های مختلف و مورد نظر کادر درمان یا بیمار قرار داده می شود.