تخت خونگیری

1 کالا

  • تخت خون گیری TSN

    تخت خون گیری TSN

    4,200,000 تومان
    تخت خون گیری TSN در آزمایشگاه های مختلف و در مراکز انتقال خون مورد استفاده قرار می گیرد. این تخت با داشتن 3 شکن، در پوزیشن های مختلف و مورد نظر کادر درمان یا بیمار قرار داده می شود.