تخت دیالیز

1 کالا

  • تخت دیالیز (Dialysis)

    تخت دیالیز (Dialysis)

    39,700,000 تومان
    تخت دیالیز (Dialysis) به منظور استفاده در بخش دیالیز برای بیمارانی که مشکلات کلیوی دارند استفاده می شود. این تخت دارای دو شکن بوده که با استفاده از موتور و ریموت در زاویه ها و موقعیت های مورد نظر پزشک یا بیمار قرار می گیرد.