ماشین بیهوشی

14 کالا

 • ماشین بیهوشی سرآمد طب پارایه مدل Cyrus-3000ماشین بیهوشی سرآمد طب پارایه مدل Cyrus-3000

  ماشین بیهوشی سرآمد طب پارایه مدل Cyrus-3000

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی سرآمد طب پارایه مدل Cyrus-3000 محصولی با آخرین تکنولوژی روز دستگاه های بیهوشی است که جهت حفظ بیهوشی در حین عمل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماشین بیهوشی با ترکیب و انتقال میزان مشخصی از گازهای طبی و گازهای بیهوشی در اتاق عمل استفاده شده و مناسب برای بزرگسالان و اطفال است.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius CE

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius CE

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius CE مجهز به سیستم ترکیب الکترونیکی گازهای طبی و بیهوشی است که در اتاق عمل جهت حفظ بیمار در حالت بیهوشی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه قابلیت استفاده جهت بیهوشی بزرگسالان و اطفال را دارد و در بخش های مختلف مانند اورژانس، اتاق ریکاوری، جراحی محدود، عمل های تخصصی و جراحی های جنرال استفاده می شود.
 • ماشین بیهوشی Medec مدل Caelus

  ماشین بیهوشی Medec مدل Caelus

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Medec مدل Caelus دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف از جمله عمومی و تخصصی با هدف تامین گازهای بیهوشی مورد نیاز مانند گاز نیتروس اکسید و هم چنین به عنوان یک ونتیلاتور برای کمک به تنفس بیمار در طول بیهوشی استفاده می شود.
 • ماشین بیهوشی Siemens مدل Kion

  ماشین بیهوشی Siemens مدل Kion

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Siemens مدل Kion دستگاهی است که در انواع عمل های جراحی به منظور تامین گازهای بیهوشی مورد نیاز و هم چنین به عنوان یک ونتیلاتور پیشرفته برای کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی دقیق است.
 • ماشین بیهوشی Ohmeda مدل 7000

  ماشین بیهوشی Ohmeda مدل 7000

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Ohmeda مدل 7000 دستگاهی است که در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوش کننده و کمک به تنفس بیمار در حالت بیهوشی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی و تصویری دقیق است.
 • ماشین بیهوشی EDP مدل Neptune

  ماشین بیهوشی EDP مدل Neptune

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی EDP مدل Neptune در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان به منظور تامین گازهای بیهوشی و کمک به تنفس بیمار در طول بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی و تصویری است و جریان اکسیژن را در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.
 • ماشین بیهوشی Narkomed مدل GS

  ماشین بیهوشی Narkomed مدل GS

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Narkomed مدل GS دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف با هدف تامین گازهای بیهوشی مورد نیاز و هم چنین به عنوان یک ونتیلاتور پیشرفته برای کمک به تنفس بیمار در طول بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی دقیق است.
 • ماشین بیهوشی Penlon مدل Prima 450

  ماشین بیهوشی Penlon مدل Prima 450

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Penlon مدل Prima 450 دستگاهی است که گازهای بیهوشی را در انواع عمل های جراحی تامین می کند. هم چنین تنها با زدن یک دکمه به دستگاه ونتیلاتور تبدیل شده و برای کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار صوتی و نوری است.
 • ماشین بیهوشی Narkomed 2A

  ماشین بیهوشی Narkomed 2A

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Narkomed 2A دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف جهت تامین گازهای بیهوشی و به عنوان ونتیلاتور برای کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار دقیق است.
 • ماشین بیهوشی Narkomed 2B

  ماشین بیهوشی Narkomed 2B

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Narkomed 2B دستگاهی است که در عمل های جراحی مختلف به منظور تامین گازهای بیهوشی و هم چنین به عنوان ونتیلاتور برای کمک به تنفس بیمار در حین عمل استفاده می شود.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius titus A

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius titus A

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius titus A دستگاهی است که در عمل های جراحی نوزادان، اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوشی و کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار است و جریان اکسیژن را حتی در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.
 • ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiroماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro

  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro

  تماس بگیرید
  ماشین بیهوشی Drager مدل Fabius tiro دستگاهی است که در عمل های جراحی اطفال و بزرگسالان جهت تامین گازهای بیهوشی مانند نیتروس اکسید و کمک به تنفس بیمار در حین بیهوشی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم هشدار دقیق و هوشمند است و جریان اکسیژن را حتی در کمترین حالت نیز اندازه گیری می کند.