1 کالا

  • دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل AED 3دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل AED 3

    دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل AED 3

    تماس بگیرید
    دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل AED 3 یک دفیبریلاتور بیمارستانی و پیش بیمارستانی استکه برای CPR و کنترل آریتمی های تهدید آمیز مورد استفاده قرار می گیرد. این الکتروشوک که عمدتاً در اورژانس استفاده می شود و قابلیت انتخاب حالت کودک دارد، محصول ترکیبی دفیبریلاتور و مانیتورینگ پارامترهای حیاتی است.