2 کالا

 • برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XTبرونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT

  برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT

  تماس بگیرید
  برونکوسکوپ بزرگسال Fujifilm مدل EB-530XT دستگاه تصویربرداری ویدئویی است که جهت بررسی نای و نایژه بزرگسالان مورد استفاده قرار می ‌گیرد. این محصول برای نمونه برداری از مجاری تنفسی و ترشحات موجود در نای و نایژه و هم چنین جراحی و خارج کردن اجسام از داخل راه هوایی بیمار کاربرد دارد. این برونکوسکوپ قابل استفاده در اتاق جراحی و کلینیک است.
 • برونکوسکوپ Fujifilm مدل EB-530Hبرونکوسکوپ Fujifilm مدل EB-530H

  برونکوسکوپ Fujifilm مدل EB-530H

  تماس بگیرید
  برونکوسکوپ Fujifilm مدل EB-530H با قابلیت تولید تصویر با کیفیت HD جهت معاینه و بررسی راه‌ های هوایی در آندوسکوپی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به منظور معاینه، رفع انسدادی ریوی، جراحی و بیوپسی به کار می رود.