nihon kohden

1 کالا

  • دستگاه الکتروشوکNihon Kohden مدل Tec5631k

    دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden مدل Tec5631k

    تماس بگیرید
    دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden مدل Tec5631k محصول دفیبریلاتور AED دوفازی است که جهت احیاء عضله قلب، مانیتورینگ و تنظیم ریتم قلب مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در موارد آریتمی و دفیبریلاسیون بطنی برای بیماران بزرگسال و خردسال کاربرد دارد. هم چنین قابل استفاده در اورژانس، بیمارستان و خارج از بیمارستان است.